PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2015/ 2016

Przewodniczący - Chojnacka Milena

Wiceprzewodniczący - Janiszewski Ariel

Skarbnik - Marcinkowska Ewa

Sekretarz - Tadeusiak Agnieszka