Uczniów naszej szkoły ubezpiecza Zakład Ubezpieczeń Społecznych PZU SA.

Okres obecnego ubezpieczenia obejmuje okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r.