Koło Misyjne "Iskierki" - opiekun p. Maria Tadeusiak

Poprzez naszą pracę i działalność, zapoznanie  z  czasopismami  misyjnymi, opracowaniami, Internetem, projekcję filmów o tematyce misyjnej bliżej poznajemy prace misjonarzy, życie ludzi oraz problemy Kościoła na różnych kontynentach. Swoje talenty i predyspozycje przedstawiamy na obszarze kulturalno – teatralno - charytatywnym. Tradycją naszą jest przygotowywanie jasełek, które są wystawiane w szkole i w Kościele. Systematycznie uczestniczymy w niedzielnej liturgii Mszy świętej poprzez czytania Słowa Bożego, komentarzy, modlitwy wiernych. W październiku  angażujemy się w nabożeństwa różańcowe, w czasie Adwentu w Roraty i rekolekcje adwentowe, w Wielkim Poście w Drogę Krzyżową i rekolekcje wielkopostne  a w maju w nabożeństwa majowe. W szkole z dużym zapałem angażujemy się w przygotowanie apelu z racji dnia papieskiego oraz akademii z okazji  Świąt Wielkanocnych. Wykonujemy gazetki ścienne na szkolnym korytarzu. W miarę możliwości zbieramy ofiary pieniężne na misje. Systematyczną akcją charytatywną w szkole jest zbieranie plastikowych nakrętek i organizowanie w grudniu tygodnia wolontariatu. Nasza skromna praca pokazuje, iż można pomagać w rozmaity sposób. Możemy to czynić również w swoim otoczeniu. Posługa misyjna może być czyniona na każdym miejscu, nawet w swoim domu – tak twierdziła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Szkolne Koło PCK – opiekun p. Barbara Brzózka

Członkami koła są uczniowie klas IV-VI. Głównym celem koła jest niesienie pomocy osobą potrzebującym. Do celów szczegółowych należą: udzielanie pierwszej pomocy, popularyzacja oświaty zdrowotnej oraz propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Szkolne koło PCK współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Płocku. We wrześniu w ramach akcji ,,Wyprawka dla żaka” uczniowie otrzymali plecaki z wyposażeniem

SKO -  w kl. I -III opiekun  p. Hanna Olejniczak w kl. IV -VI opiekun p. Barbara Dylik

 Poprzez przynależność do SKO dzieci uczą się oszczędzania i umiejętnego gospodarowania zasobami pieniężnymi. Aby wiedzę o oszczędzaniu rozpropagować, każdego roku w szkole przeprowadzany jest konkurs na ,,Najładniejszą skarbonkę”. 

LOP - opiekun p. Barbara Dylik

 Uczniowie w okresie zimowym zajmują się dokarmianiem ptaków, pielęgnują kwiaty na korytarzu szkolnym i przed szkołą. Uczniowie biorą udział w Akcjach Sprzątania Świata, przygotowują apele dotyczące ochrony środowiska, prowadzona jest edukacja ekologiczna. Bierzemy udział w konkursach, w których osiągamy znaczące sukcesy. W tym roku szkolnym Julia Gościniak została laureatką konkursu ,, Nasze śmieci- wartościowymi opadami, Natalia Szymańska otrzymała wyróżnienie specjalne. Nasza szkoła otrzymała także wyróżnienie w konkursie z okazji Akcji Sprzątania Świata  ,,Bliżej śmieci dalej od nieporządku”.