Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek – dla klasy II, środę- dla klasy I i czwartek dla przedszkola.  We wtorki odbywają się zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Samorząd Gąbina indywidualizacji w szkołach sprzyja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkań uczniowie  kształtują prawidłową wymowę zaburzonych głosek i doskonalą wymowę już ukształtowaną. Praca przebiega w formie zabawy, co zachęca dzieci do korzystania z zajęć i przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne. Pomaga nam w tym dobrze wyposażony „Kącik logopedyczny” i współpraca z rodzicami. Zajęcia prowadzi pani Iwona Zielińska.

op.p.  Iwona Zielińska

Iwona Zielińska

GALERIA ZDJĘĆ